Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК - Аудит Лтд.» є провідною українською аудиторською компанією, яка надає спеціалізовані послуги в сфері аудиту з 1999 р. За час своєї роботи Компанія пройшла усі етапи становлення аудиторської діяльності в Україні професіонали Компанії не раз брали участь у законотворчій діяльності, ставали визнаними фахівцями своєї справи, виступали у якості експертів на міжнародних та всеукраїнських заходах.

Сьогодні АК - ТОВ «УПК - Аудит Лтд.» - це визнаний лідер українського ринку серед аудиторських компаній з величезним досвідом у наданні аудиторських послуг та авторитетний радник з питань формування бізнес процесів провідних українських та міжнародних компаній.

Компанія здійснює свою професійну діяльність відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та оприлюдненим Міжнародною федерацією бухгалтерів.

       У відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК - Аудит Лтд.», ідентифікаційний код юридичної особи 30674018, Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №2228 від 26.01.2001 року, внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – Реєстр), зокрема до розділів: «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», що підтверджується інформацією з офіційного сайту Аудиторської палати України (https://www.apu.com.ua/), яка уповноважена на ведення Реєстру.