Перше місце в рейтингу !!!

2012 рік - перше місце у Національному бізнес-рейтингу ТОП-50


 

Детальніше...
 
Шановні кліенти!

         Висловлюючи повагу до Вас, повідомляємо, що за підсумками конкурсу, який проводився Спілкою аудиторів України

Детальніше...
 

Послуги

 

АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд» проводить аудит фінансової інформації, складеної відповідно до вимог різних концептуальних основ, зокрема:

-          прийняті до застосування в Україні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,

-          міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS/IFRS),

-          інші правила (внутрішні положення суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів).

Клієнти також можуть отримати широкий спектр супутніх аудиту послуг.

 

Ми пропонуємо нашим клієнтам такі послуги:

Аудит та інші роботи з надання впевненості :

     - обов’язковий

     - ініціативний

     - перевірка податкової звітності

     - огляд фінансових звітів

     - оцінка ефективності системи внутрішнього контролю

     - оцінка надійності системи бухгалтерського обліку

Бухгалтерські послуги :

     - розробка та складання облікової політики

     - постановка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю

     - ведення бухгалтерського обліку (аутсорсінг)

     - відновлення бухгалтерського обліку

     - трансформація (компіляція) фінансової звітності відповідно до IFRS 

Консалтинг фінансових систем

-    надання усних та письмових консультацій, підготовка аналітичних оглядів з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, оподаткування, господарського права,

-     підготовка заперечень на акти перевірок, участь в апеляційному та судовому оскарженні рішень контролюючих органів,

-     проведення семінарів для постійних клієнтів АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд».

Підготовка фінансової інформації

-     складання звітної фінансової інформації відповідно до вимог материнської компанії або іншої концептуальної основи, відмінної від прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів фінансової звітності,

-     складання консолідованої і зведеної звітності,

-     формування зведеної та аналітичної інформації про господарську діяльність підприємства. 

Проведення погоджених процедур

-     участь в інвентаризації активів і зобов’язань,

-     виконання іншої облікової, контрольної, аналітичної роботи відповідно до розпоряджень замовника.