Перше місце в рейтингу !!!
There are no translations available.

2012 рік - перше місце у Національному бізнес-рейтингу ТОП-50


 

Подробнее ...
 
Шановні кліенти!
There are no translations available.

         Висловлюючи повагу до Вас, повідомляємо, що за підсумками конкурсу, який проводився Спілкою аудиторів України

Подробнее ...
 
There are no translations available.

            Розвиток України на сучасному історичному етапі характеризується становленням ринкової економіки та інтеграції у систему міжнародних відносин. Цей процес, насамперед торкнувся змін у відношенні до питань власності. Реальні права власності набули широкі верстви населення. Почався розвиток підприємств недержавної форми власності, роздержавлення та приватизація державного майна, що вимагає принципово нових підходів до створення системи фінансово-господарського контролю. Крім державних контрольних органів, в Україні з 1993 року функціонує підсистема незалежного фінансово-економічного контролю – аудиту.

          Для власника будь-якого підприємства, який користується фінансово-звітною документацією, дуже важливо бути впевненим у відсутності в ній викривлень, які могли б призвести до прийняття помилкових рішень. Кожна помилка в обліку може обернутися для підприємства незапланованими збитками, а невірно складена фінансова звітність - помилками в побудові стратегічного розвитку підприємства та в його управлінні. Вчасне виправлення помилок в обліку, дотримання рекомендацій кваліфікованих порадників – аудиторів будуть запорукою уникнення багатьох неприємностей та проблем, надійним захистом інтересів власника. На сьогодні співпраця з аудиторською компанією є не тільки передумовою ефективної роботи Вашого підприємства, а і його стабільного функціонування на ринку капіталу та надасть можливість швидко і якісно оцінювати та прогнозувати фінансові наслідки різних законодавчих та нормативних рішень органів влади в процесі побудови економіки України.

           Співпрацюючи з обраною Вами аудиторською компанією на засадах довіри, партнерства та конфіденційності Ви:

зменшуєте ризик отримання необ’єктивної інформації;

запобігаєте прийняттю невиважених управлінських рішень у разі відсутності достовірної інформації; отримуєте впевненість у своїх діях.

           Вибір аудиторської фірми для здійснення внутрішнього контролю за фінансовими потоками на Вашому підприємстві, для незалежної оцінки його діяльності є важливим і відповідальним рішенням власника або керівництва. Адже окрім безумовного професіоналізму, аудитор має бути об’єктивним, незалежним, відповідальним, дотримуватися професійної аудиторської етики та вимог конфіденційності.

           Сучасний український аудитор на основі вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Національних нормативів аудиту допомагає побудові облікової політики на підприємстві, дає оцінку ведення бухгалтерського обліку та складеної фінансової звітності, подає до розгляду замовника аудиту аналіз виробничо-господарської діяльності і підтверджує або спростовує фінансову звітність підприємства за звітний період. За своїм статусом аудитор - це незалежний експерт, радник та помічник при прийнятті власником чи керівником підприємства рішень стосовно прийнятності обраної облікової політики, оцінки роботи та кваліфікації персоналу, стратегії розвитку бізнесу.