Перше місце в рейтингу !!!
There are no translations available.

2012 рік - перше місце у Національному бізнес-рейтингу ТОП-50


 

Подробнее ...
 
Шановні кліенти!
There are no translations available.

         Висловлюючи повагу до Вас, повідомляємо, що за підсумками конкурсу, який проводився Спілкою аудиторів України

Подробнее ...
 
There are no translations available.


Товариство з обмеженою  відповідальністю  «ЭС БІ ЕДЖЕНСІ» (SB Agency)

ГОЛОВАМ ПРАВЛІНЬ

 

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Сьогодні в українському законодавстві, що регулює діяльність акціонерних товариств (надалі –АТ), відбулись суттєві зміни. 29 квітня 2009 року набирав чинності новий Закон України «Про акціонерні товариства», який кардинально змінює систему корпоративного управління. Найближчим часом усі випуски цінних паперів мають бути переведені у бездокументарну форму. Розпочала працювати нова система штрафів з боку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмір яких коливається від 17 000 до 85 000 гривень за одне правопорушення.

Основні законодавчі зміни стосуються порядку: скликання та проведення загальних зборів акціонерів; придбання значного та контрольного пакетів акцій АТ; вчинення АТ значних правочинів; здійснення реорганізації; оприлюднення інформації про діяльність АТ та інших важливих питань.

АТ мають здійснити виважені організаційні, юридичні та фінансові кроки з приведення своєї діяльності у відповідність до вимог нового законодавства.

Вже сьогодні, для складення чіткого плану дій, необхідно провести детальний  аналіз: правового становища корпоративного управління  в АТ; документів, які підтверджують право власності на нерухоме майно, право оренди на земельні ділянки, дебіторської і кредиторської заборгованості, кредитних договорів та інше.

            SBA маючи практику взаємовідносин з державними органами та відпрацьовані схеми перетворень (реорганізації) АТ, допоможуть привести діяльність  вашого АТ у відповідність до вимог норм нового законодавства, або перейти в іншу організаційно-правову форму господарювання, а саме:

·         розробити схеми перетворень ВАТ чи ЗАТ в Публічне акціонерне товариство або Приватне акціонерне товариство,

·         перевести АТ в іншу організаційно-правову форму з метою оптимізації витрат на ведення бізнесу підприємством;

·         провести формування політики корпоративного управління на підприємстві в інтересах акціонерів;

·         привести діяльність АТ у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

 

            Враховуючи зазначене вище, для здійснення АТ всіх необхідних заходів, які направлені на вдосконалення системи корпоративного управління та приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства, SBA пропонує  провести  наступний комплекс робіт  в АТ:

1.       Здійснити діагностику існуючого стану АТ:

·         Реєстру акціонерів АТ;

·         Документів по корпоративному управлінню в АТ;

·         Документарного оформлення активів АТ.

2.       Визначити схему перетворення в Приватне АТ/Публічне АТ або ТОВ.

3.       Реалізувати схему перетворення АТ:

·         Розробити та підготовити пакет документів щодо перетворення АТ;

·         Супроводжувати та здійснювати консультаційне обслуговування всіх етапів перетворення АТ;

·         Здійснити державну реєстрацію АТ.

      4.  Провести дематеріалізацію (перехід у бездокументарну форму існування) цінних паперів  АТ.

 

            У випадку виникнення у Вас зацікавленості питаннями, які висвітлені вище, просимо Вас звертатися до нас за наступними координатами:

             Товариство з обмеженою  відповідальністю  «ЭС БІ ЕДЖЕНСІ» (SB Agency)

            Адреса: 03055, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 7, оф. 502.

            Тел.: (044) 238 06 14, тел./факс: 238 06 15.

             Електронна пошта: office@sb-agency.com.ua

             Директор – Бойко Олександр Іванович.

 

             SBA  завжди відкрито для спілкування та співробітництва.